Scroll Top

“TEACH FOR FUTURE”

Logo_Teach_for_Future

„ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО” – инвестиция в качествено образование с участието на експерти от Румъния, Гърция и България

Чрез инициативата ЕРАЗЪМ + "TEACH FOR FUTURE” – Образователна трансформация на възрастни чрез иновации, технологии и предприемачество“, ANBPR- Румъния, координатор на проекта, Фондация „Глобални библиотеки – България“- България  и  HERITAGE – Гърция обединиха усилия, за да определят благоприятна промяна в образователната рамка и профила на уменията на възрастните в трите държави. Подходът на партньорите е фокусиран главно върху актуални образователни теми на ИКТ, управление на иновациите и мрежово сътрудничество и предприемачество и лидерство.

Въпреки неблагоприятния контекст, обусловен от кризата COVID-19, екипът на TEACH FOR FUTURE осигури непрекъснат работен процес на проекта като се съсредоточи по-специално върху дейностите, които изключват организиране и работа в групи или познатите ни до сега участия лице в лице, а използвайки само отдалечени консултации и съвременни технологични средства.

Първо действие в това отношение беше създаването на три Центъра за върхови постижения, по един във всяка страна партньор, като се започне от януари 2020 г. Чрез консултации и преговори с организационните и асоциираните партньори, ANBPR Румъния, Фондация „Глобални библиотеки – България“ в България и Heritage Conservation в Гърция, като членове на консорциума, се съгласиха да създадат три Центъра за върхови постижения в Букурещ (Румъния), София (България) и Верия (Гърция), с закупуването на оборудване за 3D печат за използването на тези центрове.

В същото време в началото на март 2020 г. партньорите започнаха да създават транснационална и мултисекторална мрежа, състояща се от 10 фасилитатори със смесени компетенции, които впоследствие ще станат обучители на 210 възрастни от страните партньори. Тези обучители са с опит в областта на информационните технологии, управлението на иновациите и мрежовото сътрудничество и предприемачеството и лидерството. Те ще прехвърлят специализирано ноу-хау на разнородни общности на възрастни учащи чрез местни сесии и наставнически кампуси, организирани във всяка от трите държави.

През февруари 2020 г. ANBPR Румъния, с участието на партньори от Гърция и България, започна разработването на иновативна методика за ИКТ обучение на обучители за възрастни, която ще представлява иновативен образователен инструмент, за да стандартизира цифровото образование на възрастни. Създаден да улесни обучаващите използването на различни методи и техники за преподаване на ИКТ, настоящата методика ще се занимава с четири образователни теми – 3D моделиране и печат, редактиране на изображения, дигитален маркетинг и онлайн инструменти за сътрудничество – насочени към стимулиране на обучението и улесняване на усвояването и консолидирането на това знание от възрастни учащи.

В началото на февруари 2020 г. гръцкият партньор, Инициатива за опазване на наследството, подпомаган от румънските и българските партньори, започна разработването на учебен план за възрастни преподаватели в областта на управлението на иновациите и мрежовото сътрудничество, следвайки разбирането на възрастните от управление на принципите на иновациите и неговите пресечни точки с други области на управление.

Skip to content