Scroll Top

Борба с дезинформацията и фалшивите новини чрез медийна грамотност.

IMG_0813

Борба с дезинформацията и фалшивите новини чрез медийна грамотност.

Със специална среща на 10 и 11 март – „Разяснете фактите си! Борба с дезинформацията и фалшивите новини чрез медийна грамотност “ европейската мрежа All Digital даде началото на All Digital Week, която ще се проведе от 23 до 30 март 2020.
Един от основните антидоти срещу дезинформацията е повишаването на медийната грамотност на гражданите – ученици, възрастни, всеки краен потребител на онлайн съдържание. Медийната грамотност е призната за най-ефикасното, макар и дългосрочно решение на въпроси като дезинформация, реч на омразата и злоупотреба със социални медии.
97% от европейците са били изложени на онлайн дезинформация, 37% от тях ежедневно. Дезинформацията има отрицателно въздействие върху обществото, по-специално по политически въпроси, имиграция, малцинства и сигурност.
Преди 11 години ALL DIGITAL започна европейска кампания за дигитална и онлайн грамотност All Digital Week, за да мотивира европейците да се свържат с онлайн и да се възползват от възможностите на дигиталния свят.
Днес All Digital Week продължава да изпълнява тази мисия. С нарастващата цифровизация на медиите, цифровата медийна грамотност се превърна в неразделна част от цифровите умения. По тази причина 11-тата Цифрова седмица стартира с дискусия за онлайн дезинформация и фалшиви новини и как да се преборим с това явление чрез овластяване на гражданите. Това е и първото събитието за стартиране на първата европейска кампания за дезинформация и фалшиви новини „Разяснете вашите факти!“ по проект „Get your facts straight”, в който ФГББ е партньор.


Уеб стрийминг за всички членове на мрежата имаше на Youtube канала на All Digital.

Skip to content