Scroll Top

Цифрова седмица 2020

Logo_ADW2020_jpeg

ЦИФРОВА СЕДМИЦА 2020 

От 23 до 29 март за  единайста поредна година ще се проведе кампанията за цифрово включване и цифрови умения All Digital Week (Цифрова седмица).
Фондация „Глобални библиотеки България”, член на европейската мрежа All Digital /Telecentre Europe до 2017 г./ е национален партньор на европейската инициатива за България.
ALL DIGITAL Week 2020 се стреми да даде на хората инструменти и подходи за развитие и усъвършенстване на техните цифрови умения. В цяла Европа ще бъдат организирани хиляди мероприятия и обучения за повишаване на информираността, които ще обхващат различни теми от основна цифрова грамотност, медийна грамотност и цифрово гражданство до кодиране, роботизация и STE(A)M умения.
От 2010 г. в кампанията са участвали над 1 255 000 души. За много участници обучението по време на кампанията е първото им запознаване с технологиите; първи кликвания; първи излизане онлайн. Въпреки това, според индекса за цифровата икономика и общество DESI, 43% от населението в ЕС имат недостатъчни цифрови умения, а 17% изобщо нямат такива и Цифровата седмица им помага да започнат своите цифрови „пътувания”!
All Digital Week 2020 има за цел:

  • Да подобри цифровите умения чрез подходи за учене през целия живот;
  • Да насърчи медийната грамотност и критичното мислене;
  • Да изградите доверие в технологиите чрез развиване на умения за киберсигурност и онлайн безопасност;
  • Да разработите набори от умения за работната сила, засегната от дигиталната трансформация

За повече информация следете сайтовете на участващите библиотеки и картата на европейската седмица, която съдържа предварителни данни за местата и темите на събитията.

 
Повече за инициативата може да прочетете на http://alldigitalweek.eu/
Можете да разпечатате документа в .pdf формат от тук

Skip to content