Scroll Top

Библиотеката като приобщаваща среда

67924544_2477711438932069_7103434492320153600_o

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” в Габрово е културна и образователна институция, която съобразява своите библиотечни услуги със съвременните потребности на глобалното информационно общество и ученето през целия живот. Различни успешни библиотечни практики са в услуга на децата и младежите, на учениците от всички възрастови категории, на техните родители и на всеки гражданин, който обича книгите и оценява ползите от четенето във всички негови формати.
Библиотеката работи с доброволци. Нейният екип оказва съдействие на деца и младежи със специални образователни потребности и разработва практики за приобщаващо образование и социализация.
В дните от 1 до 9 август 2019 година Мария Трашлиева, която е дете с дискалкулия (разстройство в усвояването на смятането при деца с нормална интелигентност, но застрашени от емоционални сътресения), се възползва от доброволческата програма на библиотеката в помощ на децата и тийнейджърите със специални потребности. Във всеки от тези дни Мария, а веднъж и сестра й Красимира Трашлиева, доброволец на библиотеката заедно с майка им Снежанка Барболова – учител в Национална Априловска гимназия и също убеден доброволец на библиотеката, подпомагаше вътрешната организация и библиотечните дейности като подрежда книгите, почиства библиотечния фонд, подменя повредени екземпляри и повредени библиотечни сигнатури с нови такива в Заемна за възрастни читатели и други подобни.
Тя бе подкрепяна от координатора на доброволчески дейности в библиотеката, библиотекаря и организатор на Клуба на доброволеца Анелия Мутафчиева и Галина Янкова – библиотекар в Заемна.
Мария сподели, че в библиотеката много й харесва, обича да общува с библиотекарите, също и с някои от читателите, предложените й дейности са приятни и тя съзнава тяхната полезност за библиотеката, обича много да чете и се чувства съвсем спокойна и радостна в библиотечните зали.

Skip to content