Scroll Top

ПРОЕКТ „Е-skills for E-inclusion“

ПРОЕКТ „Е-skills for E-inclusion“

 
                  
Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за изпълнението на проект Е-skills for E-inclusion, чиято основна цел е разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи за улесняване на достъпа им до пазара на труда. Проектът се изпълнява в партньорство с 5 организации от Северна Ирландия, Испания, Италия и Румъния и е финансиран със средства от Европейската програма Еразъм+.
В българския екип за изпълнение на проекта участват ИКТ специалисти от още 3 регионални библиотеки:
РБ „Христо Ботев“ – Враца
РБ „П.Р. Славейков“ – Велико Търново
РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен
 Повече информация за проекта и неговото изпълнение може да намерите на страницата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ :  http://oldwww.glbulgaria.bg/bg/node/31318

 
Skip to content