Scroll Top

Приключи обучението по програмиране с робота Финч в РБ “Дора Габе” Добрич

P1040336

На 29 март 2019 г. завърши успешно обучението по програмиране с робота Финч, в което се включиха 11 ученици от СУ „П.Р.Славейков” с обучител Димитър Георгиев. Регионална библиотека „Дора Габе“ участва в ПРОЕКТ „GENERATION CODE”, подкрепен от Посолството на САЩ и Фондация „Глобални библиотеки – България“. От 26 февруари до 29 март 2019 г. в библиотеката се проведе първото обучение по програмиране с използване на робота Финч (Finch) с ученици от четвърти клас на СУ „П.Р.Славейков”. Обучението е в рамките на грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ за осъществяване на дейности по програмиране. Десетте роботчета Финч, използвани в обучението, са предоставени на Регионална библиотека „Дора Габе“ от Посолството на САЩ в България и Фондация „Глобални библиотеки – България“, и представляват нов тип роботи за компютърно моделиране и информатика, предназначени да подпомагат овладяването на различни езици за програмиране от детска аудитория. 
 
В учебната програма намериха място темите: Изчислителни игри. Фокуси с числа. Игри с думи; Цветна мозайка; Движения и повторения с и без Finch; Рисуване с finch; Танци и ритми; Лабиринти с и без Finch. Поставяха се и се решиха задачи като: По даден програмен код, да се определи резултата без компютър. Отговаряне на въпроси по даден програмен код. Определяне на блокове по даден резултат от програма.
     
Програмната реализация на движението на робота бе усвоена от децата с лекота, предизвика интереса и разпали ентусиазма на младите програмисти от СУ „П.Р.Славейков”.
 
Курсът завърши с връчване на Сертификат за преминато обучение по забавно програмиране с робата Финч по проект „GENERATION CODE”, финансиран по грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ. Най-добре представилия се в обучението ученик е определен за участие в пролетен лагер по програмиране за напреднали, който ще се проведе от 3 до 6 април 2019 г. в учебната база на Министерство на труда и социалната политика /ЦРЧР/.

Чрез този проект учениците направиха първите си стъпки в програмирането. Интересното и забавно занимание с робота Финч ще спомогне и ще мотивира учениците да се насочат към компютърните науки, с възможност за бъдещо професионално развитие.

В края на обучението участници и преподавател изразиха голямото си задоволство от проведения курс и готовност за неговото продължаване. Много от учениците споделиха за желанието и на други деца да се включат в подобен курс.
Библиотеката се радва да бъде в помощ на подрастващите да развиват своите дигитални умения извън формалното образование, да насърчава тяхната креативност.

Skip to content