Scroll Top

Регионална библиотека „Дора Габе” се включи в Европейска Цифрова Седмица 2019 /ALL DIGITAL WEEK 2019/

Регионална библиотека „Дора Габе” се включи в Европейска Цифрова Седмица 2019 /ALL DIGITAL WEEK 2019/
От 25 до 31 март 2019 г. библиотеката организира информационна кампания на тема "Изграждане на сигурност и доверие в технологиите чрез развитие на умения в киберсигурността”. През седмицата в секторите за обслужване на ползватели ще бъдат предоставяни информационни материали, свързани с киберсигурността и отговорното и безопасно използване на интернет.
На 27 март 2019 г., във връзка с Кампанията ALL DIGITAL WEEK, в библиотеката се проведе информационен ден с презентация на тема „Умения за киберсигурност” с ученици от 8д клас на ЕГ „Гео Милев”, с класен ръководител Детелина Петрова. Презентацията включва възможни заплахи в киберпространството, киберпрестъпност и наказания, предвидени от Закона за киберсигурност, както и аспектите на киберсигурността и отговорното и безопасно използване на интернет – правила за кибeрсигурност, киберхигиена, създаване на сигурни пароли и тяхната защита. Учениците генерираха пароли, тестваха сигурността на паролите си и колко време трябва за разбиването им. 
 
Паневропейската ALL DIGITAL Week (Цифрова Седмица) e ежегодна кампания за повишаване на цифровата грамотност и използване на цифровите технологии, и се провежда от центрове за компетентност, библиотеки, училища и неправителствени организации в цяла Европа. Над 100 000 европейски граждани всяка година участват във вълнуващи събития за запознаване с цифровата трансформация и нейните последици. 
От 25 до 31 март 2019 г. кампанията призовава гражданите на Европа да предприемат активни стъпки, за да разберат и да се възползват от цифровата трансформация, чрез придобиване на нова медийна грамотност, цифрови умения и да развият адаптивното си мислене.
"Цифровата Седмица" цели да даде на хората инструменти и подходи за повишаване на техните цифрови умения и да им помогне да бъдат по-адаптивни по отношение на техните работни умения.
 Основните теми на All digital week 2019 са:
• Насърчаване на медийната грамотност чрез развиване на критично мислене и цифрова грамотност 
•Изграждане на сигурност и доверие в технологиите чрез разработване на умения за киберсигурност 
•Повишаване на пригодността за заетост чрез разработване на подходящи умения за новите цифрови работни места.
В основата на тези теми ще бъдат редица събития и дейности, обхващащи разнообразни теми – от цифровата грамотност и дигиталното гражданство до кодирането и STEM (наука, технология, инженерство и математика) уменията за обществото.
 
Skip to content