Scroll Top

Цифрова Седмица 2019 (All Digital Week 2019)

adw-banner-2019_1200x600

 

Цифрова Седмица 2019 (All Digital Week 2019)

От 25 до 31 март 2019 г. ще се проведе 19 европейска седмица „All Digital Week ”.
Фондация „Глобални библиотеки – България”, член на европейската мрежа All Digital /Telecentre Europe до 2017 г./ е национален партньор на европейската инициатива за България.
Паневропейската ALL DIGITAL Week е ежегодна кампания за цифрово овластяване, която се провежда в цифрови центрове за компетентност, библиотеки, училища, читалища и нестопански организации в Европа, като ежегодно привлича 100 000 европейци в вълнуващи онлайн и офлайн събития, занимаващи се с цифровата трансформация и нейните ефекти.
ФГББ координира кампанията в страната и комуникацията между партньорите на национално и местно ниво. 17 регионални библиотеки и 3 общински в партньорство с  училища, НПО, регионалните служби, отговорни за киберсигурността, регионални дирекции „Бюро по труда” ще организират събития през седмицата, които ще включват презентация, лекции, семинари. Основна целева групи са млади хора на възраст 12-18 години. Същевреминно в обществените библиотеките, които са най-достъпните и близки за хората  институции, предоставящи достъп до знание, информация и цифрови умения, всички ползватели на библиотеките, ще се информират за целите на кампанията – Цифрова седмица. 
Трите основни теми в кампанията през 2019 г. са:
• Насърчаване на медийната грамотност чрез развиване на критично мислене и цифрова грамотност;
• Изграждане на безопасност и доверие в технологиите чрез разработване на умения за киберсигурност;
• Повишаване на пригодността за заетост чрез разработване на подходящи умения за новите дигитални работни места.

Актуалността на темата за медийната грамотност, избрана за основен фокус на All Digital се потвърждава и от фактът, че тази година от 18 до 22 март 2019 г. в Брюксел и в държавите-членки се провежда Европейска седмица за медийна грамотност, инициатива на Европейската комисия, която подчертава обществената важност на медийната грамотност.
Целта на Европейската седмица за медийна грамотност е да се повиши осведомеността за значението на медийната грамотност в ЕС и да се подчертаят различни съществуващи инициативи, по-специално тези на регионално и национално равнище. На равнище ЕС основното събитие ще бъде конференция на високо равнище, чийто домакин ще бъде комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел.
Други събития, организирани на равнище ЕС, ще включват срещи и семинари на експертната група на Европейската комисия за медийна грамотност, Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) и Контактния комитет на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги.
Високото ниво на медийна грамотност е ключов фактор, който позволява на гражданите да вземат информирани решения в цифровата ера. В тази светлина медийната грамотност е предпоставка за една жизнена, модерна демокрация и важна тема с оглед на предстоящите европейски избори през май 2019 г.

За повече информация следете сайтовете на участващите библиотеки и картата на европейската седмица, която съдържа предварителни данни за местата и темите на събитията.

 

Повече за инициативата може да прочетете на http://alldigitalweek.eu/
Можете да разпечатате документа в .pdf формат от тук

Skip to content