Scroll Top

Стартира нова услуга за ползвателите на Регионална библиотека „Дора Габе”- MyLibrary / Моята библиотека

MyLib

Регионална библиотека „Дора Габе” се стреми да предоставя на своите потребители качествено и бързо библиотечно-библиографско и информационно обслужване като разширява обхвата на предлаганите традиционни и дистанционни услуги, да стимулира четенето и подкрепя формалното и неформално образование на гражданите.
 
Библиотеката въведе автоматизирано информационно обслужване, внедрявайки библиотечна система e-Lib PRIMА. Предимството от автоматизирането на процесите на заемане е бързо и компетентно обслужване, предоставяне на списък със заетата литература, бързо и удобно презаписване на вече заети библиотечни документи. Отпадна необходимостта ползвателите да вписват в читателските си картони заеманата литература.
 
В началото на годината бе предоставена възможност за онлайн достъп до съдържанието на библиотечния фонд чрез интернет страницата на библиотеката  www.libdobrich.bg/. Интернет каталогът съдържа над 111 000 описания на книги, графични, картографски и нотни издания на български и чужди езици, притежание на Регионална библиотека „Дора Габе”. Каталогът непрекъснато се обновява. Предстои въвеждане на модули Репродукции, Филми, Звукозаписи, Фотографски издания и електронни ресурси. 

Освен преглед за налични библиотечни документи, днес потребителите имат възможност за онлайн обслужване посредством Модул "Моята библиотека” (MyLibrary) https://ilib.libdobrich.bg/ – персонално пространство за регистрираните читатели, който включва достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние на заявки, възможност за онлайн – презаписване на заета литература, запазване на литература и проследяване състоянието на заявката, и др. 
 
За достъп до онлайн услугата „Моята библиотека” е необходимо ползвателите да бъдат регистрирани читатели на Регионална библиотека „Дора Габе” за календарната година и да имат потребителско име и парола.
На читателите се предоставят следните възможности за получаване на потребителско име и парола:
• Сами да се регистрират на https://ilib.libdobrich.bg/, попълвайки онлайн формуляр, който е достъпен при избор на „регистрирайте” в горния десен ъгъл на страницата
• Да посетят Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич,
 ул. „Независимост” 7 – секторите Заемна за възрастни, Работа с деца или Информационен център и на място да създадат свое потребителско име и парола.
 

Skip to content