Scroll Top

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 60+” НА ЧИТАЛИЩЕ “НАПРЕДЪК-1870” ГР. ЛЯСКОВЕЦ

46482690_282327405751003_8379949517729955840_n

Читалище „Напредък-1870” гр. Лясковец приключи реализацията на проект „Социално включване 60+”, финансиран от Фонд за подкрепа на местни инициативи- Лясковец в рамките на Проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна” на Платформа „АГОРА” в партньорство с община Лясковец и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.
Проектът, чийто бюджет е 2384 лв. стартира през месец август и приключи през месец ноември. Неговата цел бе да се повиши качеството на живот на възрастните хора, да се преодолее тяхната социалната изолация, да се задоволят информационните и културните им потребности и да се улесни достъпа до информация на хората в неравностойно положение в града. За постигане на целите бяха реализирани различни дейности:
В читалнята на библиотеката бе обособена Зона „60+” – място, където възрастните хора да имат възможност да четат книги, вестници и списания, да водят разговори по интереси, да гледат филми, да слушат музика, игри и др. За оборудването на ЗОНАТА бяха закупени телевизор и таблет, етажерка, нови книги, развлекателни игри / шах, табла, карти и домино/, абонирани бяха и вестниците „Трета възраст”, „Всичко за градината”, списанията „Енциклопедия здраве” и „Журнал за жената”. С обособяването на „Зона 60+”, библиотеката се превърна в притегателен център за хора от третата възраст, предлагайки им свободен достъп до информация, развлечения и социални контакти.
За целевата група по проекта бе организиран и Курс по информационни и комуникационни технологии „60+”, в който те придобиха умения за работят с компютър, лаптоп, таблет и смартфон, което от своя страна им осигури свободен достъп до информацията в глобалната мрежа и електронни услуги , улесни им комуникацията и им предостави възможност за повече социални контакти. В ролята на обучители в Курса влязоха служителите на читалището, а за консултанти бяха привлечени младежи-доброволци.
Като част от дейностите по проекта бе въведена и иновативната библиотечна услуга – Мобилна библиотека „ 60+” , предназначена за хора в неравностойно положение. Два пъти в месеца служителите на библиотеката предоставят книги в „Клуба на хората с увреждания” в гр. Лясковец. В резултат от тези посещения в Клуба вече има налична сбирка от разнообразни четива, съобразени с техните интереси и желания. Така бе улеснен достъпът им до информация и задоволени информационните им потребности.
С реализацията на проект „Социално включване 60+”, читалище „Напредък-1870” гр. Лясковец и в частност библиотеката създадоха нови партньорства и затвърдиха своята обществена роля като място за общуване, за достъп до информация и за обучение през целия живот. И въпреки, че проектът приключи, неговите дейности и за в бъдеще ще бъдат осъществявани, подобрявани и надграждани.

Skip to content