Scroll Top

Проект „Писмените съкровища на Долен Дунав“ – първа работна среща на партньорите

Писмените съкровища на Долен Дунав
На 9 ноември се проведе първата работна среща на партньорите по проекта „Писмените съкровища на Долен Дунав“. Фондация „Глобални библиотеки – България“ е водещ партньор по проекта и ще го изпълнява в партньорство с Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в гр. Русе и  Окръжната библиотека на Долж „Александру и Аристия Аман“ в гр. Крайова, Румъния. Проектът е финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния – България. Продължителността му е 18 месеца е се очаква да приключи към април 2020 г.

Сред основните му цели са съхраняване и популяризиране на писменото културно наследство на региона с цел насърчаване на културния и литературния туризъм, както и увеличаване и диверсифициране на туристопотока чрез  разработването на интегриран туристически продукт. Дългосрочна цел на проекта е и укрепването на социалните и културните връзки между съседните български и румънски общности.

Skip to content