Scroll Top

Обучение за придобиване на начални компютърни умения за регистрирани потребители на РБ “Априлов-Палаузов” – Габрово.

45213895_1995006283869256_6587690322585714688_o

На 29, 30 и 31 октомври 2018 от 9.30 до 12.30 ч. в обучителния център при Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово се проведе безплатно обучение за придобиване на начални компютърни умения за регистрирани потребители на библиотеката. Обучението проведоха инж. Ивелина Пенчева и инж. Мариана Трифонова. Обученията за граждани са сред традиционните инициативи на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“, които се радват на голям интерес. Тази образователна услуга библиотеката предлага като възможност за възрастните хора да преодолеят психологическата бариера от новите компютърни технологии и да продължат активния си социален живот, ползвайки съвременните средства за комуникации и търсене на информация. Обучението се провежда в съответствие с целите на Програма “Глоб@лни библиотеки – България” – превръщането на библиотеките в съвременни информационни центрове, място за учене през целия живот и приобщаване на хората от всички възрасти към глобалното информационно общество.

Skip to content