Scroll Top

Библиотеката и Европейската седмица на програмирането

IMG_2318

Във връзка с Европейската седмица на програмирането ( 6 до 22 октомври 2018 г.) на 11, 12 и 18 октомври в Градска библиотека при НЧ „Пенчо Славейков“ – Трявна бяха проведени 6 безплатни обучения “Начални стъпки в програмирането с роботи Finch” с 62 деца от 3 до 7 клас от ОУ “Проф. Пенчо Николов Райков” и СУ “Петко Р. Славейков”.
На 15, 16 и 17 октомври 2018 от 9.30 до 12.30 ч. в обучителния център при Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово беше проведено безплатно обучение за придобиване на начални компютърни умения за регистрирани потребители на библиотеката. В рамките на три дни 10 потребители, предварително заявили своето желание, се запознаха с работата на операционна система, текстообработваща програма, ползване на електронна поща, както и придобиха умения за търсене на информация в Интернет. Обучението проведоха инж. Ивелина Пенчева и инж. Мариана Трифонова.
На 18 октомври 2018 година в РБ „Априлов-Палаузов” се проведе поредното обучение за възрастни потребители на библиотечни услуги за работа с модерни информационно-комуникационни средства – таблети. Обучител бе инж. Йолина Христова – завеждащ направление „Автоматизирани информационни ресурси и интернет” в библиотеката.
Интересът към обучения за работа с таблет и смартфон сред гражданите е голям и отговоря на основна потребност сред местните общности.
Обученията за граждани са сред традиционните инициативи на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“, които се радват на голям интерес. Тази образователна услуга библиотеката предлага като възможност за възрастните хора да преодолеят психологическата бариера от новите компютърни технологии и да продължат активния си социален живот, ползвайки съвременните средства за комуникации и търсене на информация.
Обученията се провеждат в съответствие с целите на Програма “Глоб@лни библиотеки – България” – превръщането на библиотеките в съвременни информационни центрове, място за учене през целия живот и приобщаване на хората от всички възрасти към глобалното информационно общество.

Skip to content