Scroll Top

Заключителната среща по проект „Библиотеката и училището – заедно за един по-чист град”

P1010677

На 19 октомври 2018 г. в Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката и училището – заедно за един по-чист град”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 с Министерството на културата. Партньор на библиотеката по проекта са ученици от III г клас на СУ „Димитър Талев“ и техните родители.

На заключителната среща присъстваха  участниците в проекта, медии и граждани. Целта на проявата бе запознаване с резултатите от проектните дейности. Срещата откри ръководителят на проекта г-жа Невяна Христова, директор на библиотеката, която благодари на партньора за ползотворната съвместна дейност и за подкрепата на всички родители. Изказа и своето желание за бъдещи дейности, свързани с четене, както и с общественозначими каузи.

Специално подготвена от учениците презентация направи ретроспекция на всички дейности, извършени по проекта. Децата разказаха за ползите от рециклирането на отпадъците – рециклирането като послание в бутилка, изпратено към бъдещето, за „петия океан” и  пестенето на вода и др. Проследиха пътя на отпадъците, събирани в Регионалното депо за отпадъци с. Стожер, което посетиха по време на проекта. Представянето на изготвената от тях презентация бе демонстрация на придобитите знания за работа с новите технологии. В дискусия за ползотворността на общата дейност се включиха библиотечните специалисти, ангажирани с проекта, ученици и родители. Красимира Хинева, класен ръководител, благодари на библиотеката за възможността да ангажира своите ученици с дейности, касаещи тяхното екологосъобразно поведение. Хинева благодари и на децата за активното участие и отличните резултати, показани при последната анкета. Специално внимание бе отделено на родителите и тяхната съпричастност към усилията на библиотеката и училището да възпитат у децата ежедневна грижа за чиста околна среда.

По време на срещата бе представена изложба под наслов „За красива и чиста природа” с част от предметите от отпадъчни материали, изработени от децата и техни родители. Бе отчетена и кампанията „Лист по лист” за събиране на стара хартия, която ще бъде предадена на вторични суровини и със средствата закупени детски книжки и образователни игри.

Заключителната среща информира местната общност за реализирания проект. Участниците се надяват с това да привлекат вниманието на гражданите към темата за замърсяването на околната среда и нуждата от ежедневни действия за нейното опазване.

Проявата завърши с пожелания децата да бъдат истински посланици на идеята на проекта в училището, семейството, в своя град.

Skip to content