Scroll Top

В СИЛИСТРА СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ: БИБЛИОТЕКИТЕ – МЕЖДУ БУКВАТА И БИНАРНИЯ КОД”

01

На 8 и 9 октомври Регионална библиотека "Партений Павлович" – Силистра, реализира Национална научна конференция под мотото „Европейски хоризонти: Библиотеките – между буквата и бинарния код”. Тя се проведе по повод годината на Европейското културно наследство и под егидата на г-н Емил Радев, евродепутат и „Посланик на библиотеките” в Европейския парламент.

Гости и докладчици бяха директори и библиотекари от Регионалните библиотеки в страната, университетски преподаватели, учени и специалисти от различни области. Идеята на конференцията е, чрез интердисциплинарния подход на широк кръг експерти, да се очертаят европейските хоризонти пред библиотеките в България.

Гости на конференцията бяха народния представител от Варненски МИР д-р Емилия Милкова, доц. д-р Венцислав Велев – съветник на Министъра на културата и Председател на УС на ФГББ, д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра, инж. Георги Петров – Председател на УС на АСЧ, представители на местната власт и много институции.

Участниците в конференцията бяха поздравени от името на евродепутата и Посланик на библиотеките в Европейския парламент г-н Емил Радев, от г-жа Мария Габриел – комисар по Цифрова икономика и цифрово общество и г-жа Милена Дамянова – народен представител, председател на Комисията по образованието и науката.

Приветствия към участниците в конференцията поднесоха д-р Юлиян Найденов, д-р Емилия Милкова и доц. д-р Венцислав Велев. Поздравителни адреси бяха получени от проф. д. ик. н. Стоян Денчев – Ректор на УниБИТ – София, доц. д-р Красимира Александрова – директор на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", г-н Ивелин Статев – областен управител на област Силистра, д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет – Силистра, д-р Тодор Тодоров – областен координатор на ПП ГЕРБ – Силистра и дарител на библиотеката, Мария Неделчева – ст. експерт на Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища" Силистра.

Г-жа Даниела Недялкова, директор на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра, приветства гостите на конференцията в „Силистра – град с 19-вековни корени, но и с криле в бъдещето.” Тя подчерта, че „научният форум създава една интердисциплинарна платформа за размисъл и анализ” и че „изследванията, докладите, презентациите и съобщенията демонстрират лабораторен опит, представят своите научни и практически търсения и откриват нови хоризонти пред българските библиотеки.”

С финансовата помощ на Фондация „Глобални библиотеки – България”, ще бъде отпечатан сборник с изнесените 21 доклада от националната конференция, който ще бъде предоставен на докладчиците и на библиотеките в страната.

Skip to content