Scroll Top

РАБОТНА СРЕЩА С ЧИТАЛИЩАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

43051404_1953850814651470_8641463122831343616_n

На 3.10.2018 г.в залата на Регионален исторически музей – Габрово представители на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ се срещнаха с библиотекари от обществените библиотеки в област Габрово във връзка с прилагането на новия регламент за защита на личните данни (GDPR) и спазването му при библиотечното обслужване на гражданите.
Цветка Айвазова представи новите изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.
Директорът Савина Цонева дари методическите издания на РБ „Априлов – Палаузов“ „В помощ на библиотекаря“ (2018) и „Компютърна и информационна грамотност“ (2018) на всички читалищни библиотеки.
Беше представена и антологията „Стряха над Янтра – II”, съставена от габровския поет, писател и книгоиздател Минчо Г. Минчев. Изданието представлява сборник от кратки биографии на авторите, откъси от техни произведения и библиография.
Проектът „Под стряхата край Янтра“ на РБ „Априлов – Палаузов“ се осъществява с финансовата подкрепа на Община Габрово по програма „Култура 2018“. Изданието се разпространява безплатно и ще бъде предоставено на всички обществени библиотеки в региона за обогатяване на фондовете им.

Skip to content