Scroll Top

В Библиотеката – отвсякъде и по всяко време

PA055657

   Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков представи на 5 октомври сайта си, реализиран по проект „В Библиотеката-отвсякъде и по всяко време”, с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”. Основната цел на проекта е повишаване на обществената осведоменост за дейността и услугите на общинската библиотека и читалищните библиотеки в общината и  разширяване на достъпа до културното наследство чрез изграждане на уебсайт на библиотеката
  На информационната среща, на която присъстваха заместник-кметът на Община Самоков Люба Кленова, библиотечни и читалищни специалисти, партньори по проекта и журналисти, Калина Пиргова представи електронния сайт с рубриките и съдържанието в тях. 
    Чрез сайта потребителите вече имат постоянен достъп до библиотечните  бази данни – Електронен каталог на книгите, Каталог на периодичните издания, Каталог на статиите, Персоналии и пълнотекстови документи от местния периодичен печат; уникални документи с краеведско съдържание; информация за дейността и събитията, които осъществяват читалищните библиотеки  в селата Радуил и Говедарци.
   Рубриката „Дигитална библиотека”  осигурява на потребителите достъп до издания на самоковския периодичен печат 19-20 в., притежавани от самоковската библиотека: „Изгрев”, „Любословие, „Рилски шепот”, „Рилско ехо”, Само-ковъ”, „Самоковска комуна”. Освен периодичен печат в „Дигиталната библиотека” могат да се намерят и колекция от пощенски картички „Рила” и „Самоков”, част от фонда на библиотеката както и библиографските указатели „Захари Зограф”, „Крискарец” и „Иван Ненов”
   Рубриката „Краезнание” читателите ще открият Календар от местни дати и събития през настоящата година, информация за забележителностите в региона със снимки, и Почетните граждани на община Самоков.
  Най-малките читатели ще открият информация за новите книги, които са на разположение в отдела, детските периодични издания, препоръчителни списъци и интересни факти за детски писатели. Чрез рубриката „Детски свят” те имат достъп и до онлайн читателския дневник на „Аз детето”, чрез който да участват в „Забавното четене”.
    Чрез сайта читателите могат да се информират за проведени и предстоящи събития в Библиотеката както и за новите заглавия във фонда.
   В рубриката „Читалищни библиотеки” са представени партньорите ни по проекта – Народно читалище „Народно читалище „Христо Ботев-1928.”, с. Говедарци и Народно читалище „Христо Ботев-1903”, с. Радуил  и техните библиотеки.

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки-България” в рамките на конкурс „Библиотеката- активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД 11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.
 
 

Skip to content