Scroll Top

Посещение на село Ребърково с цел теренни проучвания и записи

IMG_0905[1]

Този проек се реализира с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс "Библиотеката-активен участник в обществения живот" в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.
В изпълнение на проекта "Пазители на България" ,осъществяван от Библиотеката при "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" съвместно с ОУ"Хр.Ботев" гр.Мездра-целева група от 20 ученика, с НЧ"Просвета 1897"-с.Долна Кремена и НЧ"Просвета -Ребърково 1925", целевата група ученици с учителите си Христинка Иванова и Ралица Ангелова ,с есипа от читалищни работници и партньорите от другите читалища бяха осъществени теренни записи и проучвания в село Ребърково,където се заснеха множество стари къщи, разговори с възрастни хора, записи на историята на село Ребърково,разкази как са се празнували народните празници и обичаи.Събралите се жени в салона на читалището бяха донесли различни инструменти,които жените са ползвали в миналото за обработка на вълна за получаване на прежда-хурка ,вретено, чепкало,чекрък.Учениците видяпа монтиран стан за тъкане,както и експонираната в читалището етнографска сбирка,отразяваща бита на българина преди 100 години.Петте жени сладкодумно разказаха как е работела, тъкала, прела, плела българката и сама е изработвала дрехите на цялото домакинство.Участниците от целевата група се присъединиха и на практика опитаха да въртят вретеното ,да усетат как се чепка вълна ,как се преприда и др.Учениците с възторг разпитваха бабите и направиха интересни звукови и снимкови записи.Посещението на групата беше ползотворно и разшири познанията на младежите за живота на българите в миналото ,както и за спецификата на празниците в село Ребърково.

Skip to content