Scroll Top

„Най-големият урок в света”

IMG_1301

На 4 октомври 2018 г. библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Дора Габе” заедно с учениците от III г клас на СУ „Димитър Талев” с класен ръководител Красимира Хинева проведоха поредното занимание в рамките на проект „Библиотеката и училището – заедно за един по-чист град” в СУ „Димитър Талев”. Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 с Министерството на културата.

Малките еколози се включиха в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“, гледайки едноименния филм, и научиха много за възможностите да помогнат да стане нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива. Целта на инициативата е децата да се запознаят с новите 17 глобални цели за устойчиво развитие на Земята до 2030 година и да обсъдят най-важните: изкореняване на крайната бедност, справяне с неравенствата, несправедливостта и климатичните промени.

След филма децата, разделени на няколко отбора, участваха в симулация – игра, наречена „Един милиард гладуващи”, която имаше за цел да им помогне да разберат колко хора по света страдат от нередовно и недостатъчно хранене. Участниците в проекта са убедиха нагледно в неправилното и неравномерно разпределение на хранителните ресурси – както в тази игра, така и в реалния свят, някои хора получават повече отколкото се нуждаят, други  –  достатъчно, а трети – въобще не получават това, от което имат нужда.

Библиотечен специалист показа на децата две растения: едното – свежо и здраво, другото – повехнало, подсказвайки им асоциацията с децата и техните нужди от храна, питейна вода и лекарства. Дискусията доведе до извода това, че второто растение няма необходимото, за да расте и да бъде здраво, както и милиони деца по света.

Третокласниците приобщиха към своята екокауза и учениците от I б  клас с класен ръководител г-жа Атанасова и им раздадоха създадените по проекта флаери с 9 зелени идеи.

Учениците научиха в поредното занимание по проекта най-важния глобален урок, който ще има решаваща роля за живота и бъдещето на Земята през следващите години – всеки от нас има суперсили, които трябва да впрегне, за да стане нашата Земя по-добро място за живот.

Skip to content