Scroll Top

Теренни изследвания,записи,снимки на хора от с.Долна Кремена,Община Мездра

IMG_0467[1]

Този проект се реалзира с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс "Библиотеката-активен участник в обществения живот" в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017г с Министерство на културата.
Проект "Пазители на българия" на библиотеката при "народно читалище Просвета 1925-Мездра".
Посещение на целевата група  20 ученика,учителите им Христинка Йотова и Ралица Ангелова,читалищен екип в "Народно читалище Просвета 1897-с.Долна Кремена",където се осъществи срещата с местни жени.
В началото библиотекарят Милка Пухалска представи накратко легендата за деветте бряста и откъде произлиза името на селото, за поминъка на хората в миналото, за празниците и традициите.
След това учениците направиха интересни звукови записи на специфични диалектни думи и тяхното съвременно значение,представени   от краеведа и изследователя на историята на селото Марияна Йорданова,учител по български език и литература. .Едновременно с това те  снимаха.
Голям интерес предизвика разказът на една баба и непосредственото практическо показване на забраждането и различните видове забрадки,според предназначението им в делник, в празник, за мома, за млада невеста, за вдовица, за възрастна жена ,за работа на полето, за хорото,.Жената демонстрира тези различни забраждания върху няколко ученички и един ученик,след което самите младежи се включиха  и се забраждаха взаимно,естествено се снимаха с голямо желание.
Теренното проучване в село Долна Кремена  продължи с показване на практика как се прави квас за замесване на хляб,продължителността на узряването му ,как се е запазвал и предавал от къща на къща,как се меси и пече хляб.Учениците сами под зоркото око на възрастните жени,приготвиха квас и го оставиха да втасва.
Изучаването на специфичните особености на българската народна традиция в това село продължи с разговор между учениците и възрастните жени,които разказаха как в миналото се е осъществяла сватбата ,женитбата ,пристанушката в това село.Младежите бяха силно впечатлени от различните ритуали, думи, обичаи ,от взаимоотношенията между момата и момъкът.Всичко това беше записано с диктофони, за да се дигитализира в последствие на сайта  на читалището в електронен краеведски пътеводител.

Skip to content