Scroll Top

Обучения за работа с техническите средства

IMG_0262[1]

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки-България% в рамките на конкурс "Библиотеката-активен участник в обществения живот" в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017г с Министерство на културата.
Библиотеката при "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" спечели финнасиране от Фондация "Глобални библиотеки-България" за проекта си "Пазители на България",койото е с насоченост към изучаване на историята на родния край, диалекти, народни традиции, празници,легенди,събиране на снимков материал,изучаване на историческите забележителности и др.,които да се дигитализират в електронен справочник на електронната страница на читалището и на партньорските читалища.
Димитрина Иванова осъществи две обучения с целевата група-разделена на две части от по 10 ученика- по темата :"Обучение за работа с техническите средства-диктофони, дигитален фотоапарат "Канон", как се правят снимки и как се работи с него-техническите му характеристики и възможностите му за снимки ,видео.
Обученията се проведоха два последователни дни в читалнята на библиотеката,където се използваше компютърната техника, проектора и екрана ,получени по проекта на "Глобални бибилотеки-България".
Обучителят с подкрепата на мултимедина презентация и конкретна практическа работа с фотоапарата и диктофоните ,показа как се работи с тях, как се свалят снимки и записи на компютър и последващата им обработка ,съхраняване ,оформяне в папки за създаване на електронна база данни.
Всеки участник от целевата група направи няколко снимки и звуков запис,за да приложи на практика наученото в обученията.
Тези придобити нови умения са необходими   в конкретните теренни проучвания,снимки и  записи в селата Долна Кремена,Ребърково и в гр.Мездра .
Затова обучителят Димитрина Иванова подробно, обстойно и продължително време работеше  и обясняваше с всеки ученик,както и отговаряше на зададените въпроси.

Skip to content