Scroll Top

“За чиста околна среда – да я пазим днес, за д а я има и утре”

„За чиста околна среда – да я пазим днес, за да я има и утре”

В петък /28.09.2018/ в РБ "П. Р. Славейков" се проведе последната от предвидените дейности по проекта на Фондация "Глобални библиотеки – България" "За чиста околна среда – да я пазим днес, за д а я има и утре", по който РБ работи съвместно с децата от ОУ "Хр. Ботев" Велико Търново. Както беше предвидено, децата от 1 и 4 клас се запознаха с книги, атласи и енциклопедии от фонда на библиотеката. Беше представена аудио-визуална презентация , която съчетава целите на проекта и ролята на библиотеката за ранната екологична грамотност на децата.

Skip to content