Scroll Top

В Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе обучение по ИКТ

IMG_20180904_101918

В Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе обучение по ИКТ за новоназначени библиотечни служители и за служители, които искат да възстановят познанията си от област Добрич, координирано от Фондация "Глобални библиотеки – България" и финансирано, съгласно Договор РД 11-00-338/ 20.12.2017 г. между ФГББ и Министерство на културата. Курсът се проведе в обучителната база при Регионална библиотека „Дора Габе” град Добрич на 4-5 септ. 2018 г. с лектор инж. Данчо Йорданов, системен администратор на библиотеката.
 
В обучението се включиха библиотечни специалисти от библиотеките в областта при НЧ „Светлина – 1941” гр. Ген. Тошево; НЧ „Просвета – 1900” с. Соколово, общ. Балчик; НЧ „Дружба – 1898”, с. Дуранкулак, общ. Шабла; НЧ „Паисий Хилендарски – 1870” гр. Балчик; НЧ „Свобода – 1897” с. Гурково, общ. Балчик; НЧ „Съгласие – 1890” гр. Каварна; НЧ „Васил Левски – 1959” гр. Балчик, и библиотекари от регионалната библиотека в Добрич.
 
В процеса на обучение бяха разгледани въпроси свързани със софтуерни и хардуерни аспекти на компютъризираното работно място. Теоретичните знания бяха допълнени с практическото им приложение, под формата на примери и реална демонстрация на добри практики, полезни в ежедневната дейност. В програмата бяха включени въпроси касаещи работата с операционна система Windows, MS Office и конкретни тематични въпроси свързани с интернет и мрежовата комуникация. Акцент бе поставен на задълбочаване познанията за работа с Office пакета на Microsoft в посока приложението на „Макроси” и „Контроли”. Пред обучаемите бе представена облачна технология Google-Drive, с разглеждане в конкретика и реализиранe обмен на данни в интернет.
 
Проведеното обучение даде възможност на колеги от област Добрич да обменят опит и идеи в библиотечната работа, да общуват и споделят. В обратната връзка участниците изразяват удовлетвореността си от курса, определят го като много полезен, очертаващ нови и различни насоки за работа, детайлно запознаване с различните програми и приложението им. Библиотечните специалисти одобряват малките групи от участници, добрите методи на преподаване, разбираемата и достъпна информация, благодарни са за специалното внимание на обучителя към всеки един от курсистите, умелото съчетаване на теорията с практически примери, много добрите условия и организация на обучението.
 
Обобщени отзивите на курсистите в три думи са съдържателност, експедитивност, компетентност.
 

Skip to content