Scroll Top

Обучение за библиотекари от област Добрич

IMG_20180827_133322

В дните 27-29 август 2018 г. в Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе обучение на тема „Изготвяне на презентации и презентационни умения” за библиотечни служители от мрежата на „Глобални библиотеки – България”, координирано от Фондация „Глобални библиотеки – България” и финансирано от Министерство на културата, съгласно договор РД 11-00-338/20.12.2017 г. Лектор на обучението бе Атанас Генков. В курса се включиха 8 библиотекари от библиотеките при НЧ „Светлина – 1941” гр. Ген. Тошево; НЧ „Просвета – 1940” с. Плачи дол, общ. Добричка; НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1950” с. Ф. Дянково, общ. Добричка; НЧ „Свобода – 1897” с. Гурково, общ. Балчик; НЧ „Дружба – 1898” с. Дуранкулак, общ. Шабла; НЧ „Просвета – 1900” с. Соколово, общ. Балчик; НЧ „Паисий Хилендарски – 1880” гр. Балчик; НЧ „Съгласие – 1890” гр. Каварна; както и 5 библиотекари от регионалната библиотека в Добрич.

Програмата на обучението включваше споделяне на предишен опит с презентации и обсъждане, брейнсторминг – силни и слаби страни на презентациите ни, поставяне на цели на презентацията, упражнение за целеполагане, работа по групи за изготвяне на презентации, ефективни комуникации, привличане и задържане на вниманието, стрес и сценична треска, как да се подготвим за презентацията, умения и техники за презентиране, работа с Power Point, изготвяне на лични индивидуални планове за подобряване на презентациите, които изготвяме, дискусии, обобщения.

В обратната връзка библиотекарите споделиха своето задоволство от проведеното интересно и нестандартно обучение, подбора на тема и възможността да получат нови знания и умения за бъдещата си работа. Участниците изразиха и своите много добри впечатления от организацията на тридневния курс и уменията на водещия обучението Атанас Генков, включващ лични примери и преживявания.  

Поредното обучение, инициирано от Фондация „Глобални библиотеки – България” повиши професионалните възможности на библиотекарите от областта и тяхната мотивираност да продължат да работят за утвърждаване имиджа на обществените библиотеки.

Skip to content