Scroll Top

Изполване на ИКТ за преодоляване трудностите при четене.

20180620_133812

По време на „Лятна академия в библиотеката” в НЧ „Христо Ботев 1898”, гр. Рила, децата с различно възприятие – потребителите по проект „Библиотечно-информационно обслужване на хората с различно възприятие – дислексия, дисграфия дискалкулия” с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс „Библиотеката -активен участник в обществения живот“, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата, придобиват знания и умения, формиращи способност за използване на най-подходящите ИКТ в зависимост от индивидуалните им потребности.

 В условията на съвременното информационно общество има много натрупан опит за използването на информационните и комуникационни технологии в помощ на децата с различно възприятие. Хората с дислексия могат да използват различни технологии, за да преодолеят някои от техните проблеми при четене. Важно е в библиотеката потребителите да са наясно с достъпността на тези инструменти и с начините, по които те могат да бъдат използвани.

Потребителите по проекта се запознаха с новите електронни четци, които се оказаха лесни за работа. Четоха познати текстове, след което се забавляваха, като пресъздадоха прочетената приказка  „Вълкът и седемте козлета”.

Skip to content