Scroll Top

Продължение на дейностите по проект “Еко Осветление и Еко Обучение в библиотеката”

IMG_20180529_092217

В началото на месец юни започна изпълнението на Дейност №3 за  закупуване на нови енергоспестяващи осветителни тела,  демонтиране на съществуващите осветителни тела и монтаж на новите осветителни тела, която е попроект „Еко Осветление и Еко Обучение в библиотеката”, финансиран от Фондация „Глоб@лни библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 2018, в изпълнение на Договор РД 11-00-338/20.12.2018 с Министерство на културата.

След предварително проучване беше избран доставчик на осветителните тела и технически екип, който да извърши техния монтаж.

В библиотеката вече са монтирани десет Led пана и три двойни шини  с LED пури. Шест броя от същите двойни шини са монтирани в конферентната зала. В фоайето, по стълбището, в коридора към  библиотеката и в санитарните възли са монтирани 25 плафона със сензор за движение.

До края на месец юли ще бъдат извършени изпитания и функционални проби на новите системи за осветление, а до края на месец септември предстои извозването на демонтираните стари осветителни тела и предаването им в депо за вторични суровини и обезвреждане на опасни отпадъци.

Skip to content