Scroll Top

Обучение на библиотечни служители от област Велико Търново на тема “Управление на европейски проекти”

Oбучение на тема  "Управление на европейски проекти" в обучителната база на Регионална библиотека "Петко Р.Славейков", гр. Велик

Oбучение на тема  "Управление на европейски проекти" в обучителната база на Регионална библиотека "Петко Р.Славейков", гр. Велико Търново, 4-6 юни 2018 г.
Лектор: доц. д-р Калина Иванова
Обучението се проведе в учебния център на Регионалната библиотека, оборудван с необходимата компютърна и презентационна техника чрез финансовата подкрепа на Програма  "Глобални библиотеки-България".
Освен  лекционната част, обучаемите имаха възможност въз основа на прилагане на обучителни методи като решаване на казуси, работа в екип и метода на симулацията,  да подготвят идейни предложения, които да могат да им послужат като модели при стартиране на следваща конкурсна сесия на Фондация "Глобални библиотеки – България" или сродни програми, чрез които да се реализират подобни малки проекти.

Skip to content