Scroll Top

С нов проект ФГББ ще работи за повишаване на качеството на неформалното образование в обществените библиотеки

library-488690
Проектът „Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки“ на Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ) беше одобрен за финансиране от Програма Еразъм +.
Проектът е важна стъпка за постигане на дългосрочните стратегически цели на ФГББ – промяна в принципите на управление и функциониране на обществените библиотеки в България чрез повишаване на квалификацията на библиотечните служители и въвеждане на нови услуги, отговарящи на потребностите на местните общности.
Проектът ще бъде изпълнен в периода от 1 август 2018 г. до 31 юли 2019 г. в партньорство с консорциум от девет регионални библиотеки от градовете Благоевград, Видин, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Разград, Силистра, Търговище и Ямбол. Чуждестранният партньор е Регионалната библиотека в гр. Утрехт, Нидерландия.
Предвижда се участие на ръководители и специалисти от библиотеките в две обучителни програми в Нидерландия на теми „Преоткриване на библиотечните услуги и сътрудничество с партньори“ и „Профилиране на библиотеките – оценка на нуждите и участие на общността“. След приключване на мобилността ще бъдат предприети стъпки за интегриране на натрупаните в рамките на проекта компетенции и опит в бъдещото развитие на всеки член на консорциума.
В заключителната фаза на проекта библиотеките ще поемат и инициатива за актуализиране на своите стратегически планове по отношение на управлението, партньорствата, иновациите, брандинга и връзките с обществеността.
Пожелаваме успех на проекта и на нашите партньори!
Skip to content