Scroll Top

Обучение в библиотеката при НЧ “Св. Иван Рилски-1922” на тема “Енергийната ефективност – полезни съвети”

IMG_20180411_111348

Библиотеката при НЧ „Св. Иван Рилски-1922” продължава своята работа по изпълнение на проектните дейности предвидени в проекта „Еко осветление и Еко Обучение в библиотеката”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.
В началото на месец май в библиотеката бе сформиран детски еко-клуб. В продължение на две седмици деца от шести клас при 175 ОУ „Васил Левски” под ръководството на библиотекарката Василка Христова изготвиха 4 презентации на теми:
1. Защо да използваме електрически крушки, които пестят енергия?
2. Пестим ли енергия, пестим пари.
3. Какво трябва да знаем за енергоспестяващите лампи.
4. Съвети за ефективно спестяване на електроенергия в дома.
С цел изпълнение на проектна дейност „Обучение на целевите групи, свързано с енергийната ефективност и значими екологични теми” по проекта на 12 юни бяха представени две от презентациите пред ученици от пети и шести клас на 175 ОУ „Васил Левски”.
Библиотекарката Василка Христова запозна децата с проекта и неговите цели и посочи методите и начините на пестене на енергия като подчерта, че в 21-ви век е модерно и необходимо да живеем природосъобразно и да пестим природните ресурси.
Стефани Маркова – една от активистките на детския еко-клуб представи своята презентация „Съвети за ефективно използване на електроенергия в дома” пред своите съученици.
Накрая децата обещаха, че в бъдеще ще ползват разумно електроенергията, за да пестят пари и ресурси, и че ще се включат в конкурса за рисунка на тема „Енергийната ефективност в нашия дом”, който е част от проектните дейности.
Представените презентации ще бъдат публикувани в специално създадения за проекта сайт https://eco-library.alle.bg/

Skip to content