Scroll Top

Обучение по “Медийна грамотност” в Регионална библиотека “Партений Павлович”

IMG_4408

От 29 до 31 май в Регионална библиотека "Партений Павлович" се проведе обучение по медийна грамотност. Лекторът Жюстин Томс е преподавател в Нов български университет и световно признат експерт по безопасен интернет. Участваха библиотекари от Регионалната библиотека и представители на библиотечната колегия от НЧ "Димитър Полянов – 1870", с. Гарван, общ. Ситово, НЧ "Светлина – 1906", с. Смилец, общ. Силистра, НЧ "Христо Ботев – 1948", НЧ "Неофит Рилски – 1942", с. Чернолик, общ. Дулово, НЧ "Христо Ботев – 1901", с. Зафирово, общ. Главиница, НЧ "Искра – Цар Самуил – 1928", с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
          Анализираха се редица теми за медийната консумация в България и по света, спецификите на онлайн пространството и онлайн медиите, фалшиви новини и етичност в социалните мрежи.
         Практическите уеб занимания за разширената реалност и изкуствения интелект бяха разгледани и в контекста на значението на библиотеките в новия технологичен свят.

Skip to content