Scroll Top

Национална конференция „Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство“

„Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство“
Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), фондация „Глобални библиотеки – България“ и Народна библиотека „Иван Вазов“ гр. Пловдив организират ХXVIII-та национална научна конференция под наслов „Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство“.

Конференцията ще се проведе на 7 и 8 юни 2018 г. в гр. Пловдив и е посветена на Европейската година на културното наследство.

Повече информация за събитието и предварителна програма можете да откриете на сайта на ББИА.

Skip to content