Scroll Top

Библиотеката – с грижа за околната среда, здравето и бъдещето

Библиотеката при НЧ"Св.Св.Кирил и Методий – 1919год" с. Дорково започна работа по проект  "Библиотеката – с грижа за околната среда, здравето и бъдещето" по договор за безвъзмездно финансиране № МК-ДБФ-46/ 15.05.2018 г.  по конкурс за малки проекти 2018               "Библиотеката – активен участник в обществения живот", тематична област 2 – Устойчиво развитие.
Продължителността на проекта е от 15-05-2018 до 20-10-2018 г. Общо планираните разходи са 2064 лв., от които 1720 лв. е размера на безвъзмездното финансиране и 344 лв. задължително съфинансиране. Партньори по проекта са ОУ "Христо Ботев", с. Дорково и ТД "Цепина".
В проектното предложение са заложени дейности за запазване, защита и подобряване качеството на околната среда в Дорково, стимулиране на населението за справяне с битовите отпадъци, повишаване на обществената осведоменост относно необходимостта от разделно събиране,   осигуряване на съдове за разделно събиране.
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс "Библиотеката – активен участник в обществения живот" в изпълнение на договор РД 11-00-338/20.12.2017г. между Министерство на културата

Skip to content