Scroll Top

Въвеждане на съдържание в Уикипедия като предизвикателство пред библиотекарите

23

На 21 и 22май в Регионална библиотека „Любен Каравелов”, гр. Русе петнадесет библиотечни служители участваха в обучение "Добавяне на електронно съдържание в Уикипедия". Обучителят Спасимир Пилев запозна обучаемите с предизвикателствата на свободната енциклопедия Уикипедия и възможностите за качване на съдържание в нея.

Провеждането на това обучение е в изпълнение на Дейност 1 „Развитие капацитета на мрежата и обучителните центрове” по Договор № РД-11-00-338 от 20.12.2017 между Фондация „Глобални библиотеки – България” и Министерство на културата. Подкрепата на обучителни дейности в обучителните центрове в България има за цел постигане на устойчивост в две посоки – системни обучения за библиотечните специалисти, съобразно техните нужди, от една страна и от друга за развитието им като центрове за неформални обучения на гражданите, чрез изграждането на партньорства с други сродни организации и институции.

В Обучителния център към Регионална библиотека„Любен Каравелов”, гр. Русе през месец юни предстои да провеждане на още едно обучение – „Медийна грамотност”.

Skip to content