Scroll Top

Старт на обучителните дейности по проект СИЛАТА НА ЗНАНИЕТО

silata-na-znanieto-19_05_18-1На 19 май в Нощта на библиотеката, в рамките на Международния ден на музеите, стартираха обучителните дейности по проект „Силата на знанието“.  Идея на този проект е да предостави свободен достъп до мултисензорна високотехнологична интерактивна среда на деца до 12 г. за формиране на проактивно отношение към усвояване на нови знания и осмисляне на прочетено съдържание. Чрез целенасоченото въздействие на звук, светлина, аромати и музика да се стимулира всички сетива,да се отключи въображението, което от своя страна да допринесе за по-задълбочено и пълноценно възприемане на художествени и научни текстове, за насърчаване активно отношение към усвояване на нови знания и за повишаване използването и владеенето на роден език.
Деца и родители с огромен интерес посрещнаха старта на първото ателие „Сетивен свят” с ръководител Вяра Гунева – художник и педагог. Проведените три уъркшопа събраха 70 деца. Изключителен интерес проявяват децата и родителите към предстоящите летни занимания. На 1 юни предстои да стартира и второто ателие „Когато буквите танцуват”.

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата. 
Skip to content