Scroll Top

Обучители по финансова грамотност от русенската регионална библиотека обучават свои колеги в Габрово

gabrovo-financial-literacy
През месец май 2018 г. в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ гр. Габрово се проведе тридневно обучение по проект „Информационно-комуникационна и финансова грамотност в съвременната библиотека“. Като обучители в него участваха Валентина Караджова и Иваничка Райкова от Регионална библиотека „Любен Каравелов” в гр. Русе. Проектът е насочен към възрастни потребители на социални, информационни, библиотечни и други услуги (45+). Статистически изследвания в България от последните 3-4 години доказват, че основната финансова грамотност сред възрастното гражданство е много слаба – уменията за управление на личните финанси, уменията за правилен избор на подходящи финансови, например банкови продукти са твърде повърхностни, не са свързани с развитието на технологиите или пък съвсем липсват. Целта на проведеното обучение е колегите от обществените библиотеки от област Габрово, участници в проекта, да придобият умения на обучители и да се запознаят с пакет от информация, която ще им позволи да обучават възрастни граждани на финансова грамотност. Опитът на регионалната библиотека в Русе в подобни обучения е придобит по време на изпълнение на два проекта по финансова грамотност, които обхванаха всички възрастови групи и вече пета година се споделя с колеги от обществените библиотеки в България.
Финансирането на този проект се осъществява от Фондация „Глобални библиотеки – България” по  конкурс за малки проекти за 2018 „Библиотеката – активен участник в обществения живот”.  Партньори в проекта са Градска библиотека – Севлиево и библиотеката при НЧ „Васил Левски – 1922“ – с. Яворец.

Skip to content