Scroll Top

Мост на приятелство и знание

Библиотеката при НЧ „Братолюбие – 1884“, гр. Любимец проведе своята поредна дейност в рамките на проект „ Мост на приятелство и знания“, който се реализира с подкрепата на фондация „Глобални библиотеки – България“ в изпълнение на Договор РД 11-00-338/20.12.2017 с  Министерството на Културата.
Срещата с краеведа Мария Точкова се превърна в урок по родолюбие за учениците от ОУ“Св. св. Кирил и Методий“, с. Малко градище – партньори в проекта.
Те се запознаха от първо лице за училището в минало време и първите стихотворни опити на г-жа Точкова.

Skip to content