Scroll Top

Чрез четене ще върнем книгите на децата и децата в библиотеката.

IMG_20180509_122642

Дейността "Приключения в света на книгите" , която се реализира по проект "Пътека към грамотността" носи своите позитиви  за деца, родители, а и за нас библиотекарите от НЧ" Просвета 1900" гр. Девня. Присъствието ни в училищната среда ежеседмично  позволява да се създадът тесни контакти и с децата и с техните родители. Осъзнаването на ползите от четене за развиване на функционална грамотност е от изключително значение за формирането на положитална нагласа към цялостния процес на образование. В провеждането на часовете по четене включваме и нашата Библотека на колела, която носи новите пъстри книги и списания.Проектът се осъществява по програма „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки България” . 

Skip to content