Scroll Top

ДNСЛEКСNЯТА ДАРБА ИЛИ НАКАЗАНИЕ

DSC05097

По проект „Библиотечно-информационно обслужване на хората с различно възприятие – дислексия, дисграфия дискалкулия” с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс „Библиотеката -активен участник в обществения живот“, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата, в  библиотеката към НЧ „Христо Ботев 1898”, гр. Рила се проведе обучение на библиотечни специалисти и учители от област Кюстендил от гл. ас. Д-р Елка Горанова в катедра логопедия към ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, за затрудненията, потребностите и начините за преодоляване на затрудненията на лицата с различно възприятие – (дислексия, дисграфия, дискалкулия) чрез възможностите на ИКТ в библиотеката.

При направено проучване на чуждестранния опит и добри практики, библиотечните специалисти и учителите, бяха запознати с добрите практики за библиотечно-информационното обслужване в България и чужбина.

Проведеното обучение, целеше да повиши готовността и познанията на обучените специалисти за информационните потребности на хората с различно възприятие.

По време на обучението бяха представени начините, чрез които лицата с различно възприятие, по-лесно биха възприели информацията в библиотеката – лесни за четене книги, мултимедиен проектор, електронни четци, софтуерни програми, шрифта Adys – създаден от Кристина Костова.

Чрез закупените по проекта нови книги ще бъде създадена приятна и лесно достъпна зона за четене и писане обозначена със символа на „ябълка”.

Основните потребители по проекта – децата с различно възприятие и техните родители, вече могат да се възползват от новите услуги на библиотеката към НЧ „Христо Ботев 1898” гр. Рила.

За да информираме обществеността за дейностите по проекта, НЧ „Христо Ботев 1898”, гр. Рила са разработени информационни брошури за предлаганите иновативни информационно-комуникационни технологии и услуги.

Skip to content