Scroll Top

Библиотеката в Силистра стартира дейности по иновативен проект „Е-портал на паметта и знанието – маршрути на историческата памет, живото културно наследство и европейските знания”

     Библиотеката в Силистра стартира пореден иновативен проект – „Е-портал на паметта и знанието – маршрути на историческата памет, живото културно наследство и европейските знания”. Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”, в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.
     Проектът е на стойност 5 367 лв., като Регионална библиотека съфинансира 20% от сумата. Дейностите по проекта се извършват с безвъзмезден труд от екипа на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра и партньорите от Народно читалище "Светлина-1906 – Смилец" и Народно читалище "Иван Вазов – 1941", с. Срацимир.
     Идеята на проекта е събиране на краеведска информация за паметници и фестивали в община Силистра и реализиране на книжно и дигитално мултимедийно издание на Регионална библиотека „Партений Павлович”.
     Основната цел е реализиране на иновативен туристически маршрут на историческата памет и живото културно наследство в община Силистра. Краеведският маршрут ще развие регионалния туризъм и ще добави стойност в икономическото развитие на региона.
     В рамките на проекта ще бъде отпечатан краеведски каталог на паметниците и фестивалите в община Силистра и ще бъде публикувано краеведско дигитално мултимедийно издание на сайта на библиотеката. По този начин туристите и потребителите ще имат непрекъснат достъп до интерактивна информация, свързана с паметниците и фестивалите в община Силистра.
     Днес се проведе първата работна среща по проекта на екипа от Регионална библиотека /Мануела Енчева, Светомира Вачева, инж. Мартина Стойкова, Васил Тончев и Десислава Апостолова/ с партньорите от Народно читалище "Светлина-1906 – Смилец" /Милка Тодорова/ и Народно читалище "Иван Вазов – 1941", с. Срацимир /Малина Янкова/. На срещата присъстваха кметът на с. Смилец Павлина Романова и читалищният секретар на НЧ „Иван Вазов – 1941" – с. Срацимир, Снежана Иванова. Директорът на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра, г-жа Даниела Недялкова, приветства екипите и подчерта важността на краеведските проучвания за развитието на родолюбивото отношение на младото поколение, както и отражението на този проект върху туризма, икономиката и бъдещето на региона. След работната среща беше дадена пресконференция за медиите.
     В Дните на Силистра през месец септември, библиотеката ще проведе арт пленер и ще експонира за гражданите и гостите на града публична изложба с фотоси и рисунки на паметниците в община Силистра.
     Регионална библиотека „Партений Павлович” е убедена, че добрите практики ще развият капацитета, авторитета и устойчивостта на библиотеките в община Силистра.

Skip to content