Scroll Top

Проект „Еко Осветление и Еко Обучение в библиотеката“

SAM_2749

На 24 април 2018г. в библиотеката при НЧ „Св. Иван Рилски-1922“ бе представен пред местната общественост проектът „Еко Осветление и Еко Обучение в библиотеката“, който ще се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” , в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата. 
Партнор на читалищната библиотека е 175 ОУ „Васил Левски“ с. Мрамор.
Основната цел на проекта е изграждане на модерно и енергоспестяващо осветление в библиотеката и формиране на екологична култура на потребителите на библиотечни услуги чрез повишаване на информираността  по проблемите на използването на електроенергията.
Осъществяването на дейностите по проекта ще  продължи до 20.10.2018г.
 
В рамките на четири  месеца ще бъде изградено  модерно и енергоспестяващо осветление в библиотеката, обслужващите я зони , стълбището и коридора.
Всеки месец ще се провежда обучение по групи с  потребителите на библиотеката  за повишаване на знанията им  за енергийната ефективност.
Ще се сформира детски еко-клуб  с цел учениците да  изготвят презентации и информационни материали с полезна информация за енергийноспестяващите  електроуреди, електронни брошури, които ще се публикуват  в сайта на читалището.
Ще се проведе конкурс за рисунка и организиране на изложба в библиотеката на тема “Енергийна ефективност в нашия дом“.
В проекта е предвидено и закупуване на книги, свързани с екологията за фонда на библиотеката. Тази дейност вече е реализирана. Книгите са закупени, обработени и на представянето на проекта бяха представени на присъстващите.
След приключване на останалите проектни дейности се очаква  да се подобри качеството на осветлението и създаване на комфортна среда за потребителите на библиотечно-информационни услуги и да се промени поведението на целевите групи спрямо ползването на електроенергия и формиране на информиран потребителски избор на електроуреди.

Skip to content