Scroll Top

„Библиотечно-информационно обслужване на хората с различно възприятие – Дислексия, Дисграфия, Дискалкулия” – нов проект на Читалищна библиотека гр. Рила.

Библиотеката към НЧ „Христо Ботев 1898” гр. Рила бе сред одобрените участници в Конкурса за проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 2018 на Фондация „Глобални библиотеки – България”. Проектът „Библиотечно-информационно обслужване на хората с различно възприятие – Дислексия, Дисграфия, Дискалкулия”, който спечели  библиотеката, има за цел предимно децата с такива проблеми да намерят своето място в библиотеката, като се подпомогне процеса на интегрирано образование и се подобри подкрепящата среда. Да се създадат библиотечно-информационни услуги, чрез информационни и комуникационни технологии, които да са съобразени с потребностите на тази група лица.

Партньори на библиотеката са ОУ „Ав. Попстоянов”, гр. Рила и НЧ „Пробуда 1919”, гр. Кочериново. Проектът е на стойност 5 448 лв. и е с времеви граници от  01.04.2018 до 20.10.2018.

Специфичните цели на проекта са:

Да се развие капацитета на библиотеката за предоставяне на нови услуги и като обучителен център.

Да се насърчи партньорство между обществените библиотеки и другите организации.

Създаване набор от добри практики за популяризиране и разпространение в останалите обществени библиотеки в страната.

      

Skip to content