Scroll Top

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОНКУРСА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА ФГББ ПРЕЗ 2018 Г.

В изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 с Министерство на културата Фондация „Глобални библиотеки – България“ проведе конкурс за финансиране на малки проекти: „Библиотеката – активен участник в обществения живот“. Конкурсната процедура беше отворена за всички регионални, общински и читалищни библиотеки от мрежата на ФГББ и бе съсредоточена в три основни тематични области:

– Развитие на местната общност

– Устойчиво развитие

– Образователни инициативи

Конкурсът бе обявен на интернет страницата на ФГББ, като в указания срок постъпиха общо 74 проекта. След осъщественият предварителен преглед за административно съответствие, до вторият етап на конкурса  – разглеждане на проектите по същество, бяха допуснати 70 проекта. Съобразно заложените в Насоките към конкурса изисквания, максималният брой точки, които един проект може да събере е 60. С оглед и на общата сума, определена за конкурса, финансова подкрепа ще получат проектите събрали минимум 47,5 точки. Проектите, получили оценка над този праг, ще бъдат поканени за сключване на договори, като при необходимост поканата ще съдържа и предложения за корекции на дейности, бюджет и пр. При наличие на участници, които в посочения в поканата за сключване на договор срок не приемат направените предложения, покани за сключване на договор ще бъдат изпратени до следващите библиотеки в класирането, които са получили по-малко от 47,5 точки.

Всички библиотеки, представили проекти, ще получат персонални писма с мотивите за съответната оценка.

Списък на проектните предложения, отпаднали на етап 1 –  административно съответствие и пълният списък с проектните предложения, класирани на етап 2 – качествена оценка, може да намерите тук:

Skip to content