Scroll Top

Цифрова Седмица 2018 (All Digital Week 2018)

poster_50x70_all digital_5
През 2018 г. пан-европейската кампания Get Online Week, която се провежда от 2010 година насам, е с ново име – ALL DIGITAL WEEK. Това е ежегодна кампания за повишаване на цифровата грамотност и използването на цифровите технологии и се провежда от центрове за компетентност, библиотеки, училища и неправителствени организации в цяла Европа. Всяка година в рамките на Цифровата седмица над 100,000 европейски През 2018 г. пан-европейската кампания Get Online Week, която се провежда от 2010 година насам, е с ново име – ALL DIGITAL WEEK. Това е ежегодна кампания за повишаване на цифровата грамотност и използването на цифровите технологии и се провежда от центрове за компетентност, библиотеки, училища и неправителствени организации в цяла Европа. Всяка година в рамките на Цифровата седмица над 100,000 европейски граждани участват във вълнуващи събития за запознаване с цифровата трансформация и нейните последици.
 
Тази година Цифровата седмица се провежда от 19 до 25 март и е фокусирана върху:
∙ Изграждане на доверие в технологиите чрез развиване на критично мислене и медийна грамотност (включително осъзнаване и борба с фалшиви новините, речта на омразата и злоупотребата със социални медии);
∙ Разработване на подходи за учене през целия живот за подобряване на цифровите умения в непрекъснато променящата се и все по-цифрово ориентирана икономика.
 
Цифровата седмица има за цел да изпрати ясно послание към гражданите на Европа, че те трябва да предприемат активни стъпки, за да разберат и да се възползват от възможностите, които им носи цифровата трансформация. Кампанията цели да запознае гражданите с инструменти и подходи за повишаване на техните цифрови умения и да им помогне да бъдат по-адаптивни по отношение на техните работни умения.
 
Фондация „Глобални библиотеки – България“, като член на All Digital ще бъде национален координатор на Цифровата седмица. Като наши партньори в седмицата се включват 14 регионални библиотеки от: Габрово, Бургас, Разград, Стара Загора, Русе, Варна, Силистра, Добрич, Пазарджик, Смолян, Видин, Сливен, Пловдив и Враца, които организират различни по тип събития и дейности, покриващи по-конкретни въпроси като цифрова грамотност, медийна грамотност, онлайн сигурност и киберсигурност, дигитални умения за пазара на труда, програмиране за деца и др. В седмицата ще участват и специалисти от партньорски организации, които ще представят някои от темите в рамките на седмицата пред различни групи ползватели. Ще се състоят и демонстрации на модерна дигитална техника и обучения и консултации за работа с нея.
 
За повече информация следете сайтовете на участващите библиотеки и картата на европейската седмица, която съдържа предварителни данни за местата и темите на събитията.
 
Повече за инициативата може да прочетете на http://alldigitalweek.eu/
Skip to content