Scroll Top

Курс по компютърна графика в РБ “Н.Й.Вапцаров” – Кърджали

photo-1

От 19.02 до 23.02 се проведе курс по компютърна графика в ОИЦ „Библионет”, в който се включиха граждани и библиотекари. Обучаемите придобиха базисни знания и умения в компютърната графика, необходими за създаване на собствени дигитални изображения и обработка на цифрови фотографии, които да използват с различни цели. Придобитите умения и знания ще са полезни и за създаването на впечатляващи презентации, обработка или реставрация на снимки, фотоколажиране, създаване на лого, флаери,  визитки, аватари с различно предназначение и др.

Skip to content