Scroll Top

Завършване на Трета степен на професионална квалификация по професия “Библиотекар” на служители от обществени библиотеки

Завършване на Трета степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар" на служители от обществени библиотеки

Проведен държавен изпит  в РБ "П.Р.Славейков"- Велико Търново  на служители от обществените библиотеки със средно образование, за надграждащо обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар", специалност "Библиотекознание", код 322010.

Oбучението е извършено по ПРОГРАМА на Фондация „Глобални библиотеки – България” за предоставяне на средства  на библиотекари за придобиване на III – та квалификационна степен, финансирана по Договор РД11-00-115/24.06.2016 с Министерство на Културата.

Дипломите връчиха народният представител доц. Милен Михов – член на Парламентарната комисия по образование и наука и д-р Иван Алексансандров – директор на Регионална Библиотека "П. Р. Славейков" – Велико Търново и зам.- председател на комисията по ОНК във Великотърновския общински съвет.
 

 

 

Skip to content