Scroll Top

Седмица на кариерното ориентиране в Габрово – в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов

23698363_1617428658300913_962230828_o

По инициатива на областния управител на Габровска област Невена Петкова, съвместно с Регионалното управление на образованието – Габрово и Центъра за кариерно ориентиране – Габрово седмицата 13 – 17 ноември 2017 бе определена за Седмица на кариерното ориентиране. Младежи от различни учебни заведения в града бяха разделени на групи по интереси за бъдещото им професионално развитие и посещаваха институции и фирми, които отвориха вратите си за тях. Онези ученици, които бяха проявили интерес към професии с хуманитарна и социална насоченост, каквато е и тази на библиотекаря, извършиха „библиотечни екскурзии” в Габровската библиотека в дните на седмицата за кариерно ориентиране – на 13, 16 и 17 ноември библиотеката посетиха ученици от IX и X класове на Природо-математическа гимназия "Акад. Н. Гюзелев" в Габрово, на Професионална техническа гимназия "Д-р Н. Василиади" и на Национална Априловска гимназия. Те бяха подробно запознати с организацията на библиотечните фондове, с разнообразните библиотечно-библиографски услуги, с новите електронни и дигитални дейности, които библиотеката предлага на местните общности и на всички свои потребители. Не на последно място бе откроена ролята на библиотекаря като съвременен професионалист, чиито умения в 21 век не се изчерпват единствено с познаването на библиотечните класификации и справочно-библиографското търсене. От библиотекаря на новото време се изисква да има социални умения за общуване с различни човешки типове и групи, да умее да работи в екип, да е инициативен и креативен дори в рутинните си дейности, да умее да свързва традиция и модерност, да познава и работи с непрекъснато усъвършенстващите се технологии на века. Учениците "надникнаха" из различните отдели на Регионална библиотека – Габрово, като преди това се запознаха с взаимовръзките между тях и спецификата на всеки отдел – „Комплектуване, обработка и каталози”, Читални, Интернет и обучителен център, отдел за регионална история „Краезнание”, отдел „Изкуство”, Детски отдел, отдел за възрастни читатели „Заемна за дома”, Дигитален център. Особено впечатлени бяха младежите и от трите групи, разгледали библиотеката и наблюдавали работата на библиотекарите от огромното многообразие от книги и документи, от стройната им организация и от уюта на библиотечните помещения за достъп. Другото място, събрало най-много "фенове", бе модерният Дигитален център в библиотеката. Той разполага с book-скенер, който обработва документалните носители – списания от преди 1944 година, ръкописи и старопечатни книги, с които библиотеката разполага. Развълнувани остави младежите оригиналният ръкопис на Неофит Рилски, един от ръкописите, които РБ „Априлов-Палаузов” – Габрово притежава и които са част от неоценимото ни национално и световно културно наследство. Да пожелаем „На добър час!” на младите хора, бъдещите професионалисти на България.

Skip to content