Scroll Top

Обучения в начални компютърни умения в РБ “Априлов-Палаузов” за граждани – малка част от съвременните дейности и услуги на модерната библиотека на 21 век

23674812_1527690763934146_5358282794249012872_o

На 14, 15 и 16 ноември 2017 от 9.00 до 12.00 ч. в обучителния център при Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово се проведе безплатно обучение за придобиване на начални компютърни умения за регистрирани възрастни потребители на библиотеката. В рамките на три дни 10 човека, предварително заявили своето желание, придобиха основни умения за работа с операционна система, текстообработваща програма, ползване на електронна поща, както и за търсене на информация в Интернет. Обученията за граждани са сред традиционните инициативи на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“, които се радват на голям интерес. Тази образователна услуга библиотеката предлага като възможност за възрастните хора да преодолеят психологическата бариера от новите компютърни технологии и да продължат активния си социален живот, ползвайки съвременните средства за комуникации и търсене на информация. Обучението се провежда в съответствие с целите на Програма “Глоб@лни библиотеки – България”, продължавана с успех в настоящия момент от Фондация "Глобални библиотеки" при М-во на културата на РБългария – превръщането на библиотеките в съвременни информационни центрове, място за учене през целия живот и приобщаване на хората от всички възрасти към глобалното информационно общество – "третото място" в общността.

Skip to content