Scroll Top

Фондация „Глобални библиотеки – България“ е одобрена за ЕВРОДЕСК мултиплаер в България

Младежката платформа на Европейския съюз – ЕВРОДЕСК

Фондация „Глобални библиотеки – България“ подписа двугодишен договор с Център за развитие на човешките ресурси за разпространяване на информация за младежката платформа на Европейския съюз – ЕВРОДЕСК.

ЕВРОДЕСК е най-голямата европейска информационно-консултантска мрежа, предназначена да подпомага младите хора в цяла Европа. Създадена по препоръка на Европейската комисия, ЕВРОДЕСК предоставя актуална информация относно възможностите за доброволческа служба, за работа, за обучение, за пътуване, за стаж, за участие в състезания, в конкурси и в други алтернативи на образование и обучение.

Фондацията ще осъществява тази дейност в партньорство с библиотеките от своята мрежа.

Повече информация за платформата може да намерите на:

https://eurodesk.eu/

http://www.eurodesk.bg/

Skip to content