Scroll Top

Шестмесечни отчети за периода 1 януари – 30 юни 2017

Уважаеми колеги,
Подаването на шестмесечни отчети за периода 1 януари – 30 юни 2017 г. стартира на 3 юли 2017 г. Крайният срок за подаване на отчетите е 5 август 2017 г.
Подаването на шестмесечен отчет се извършва задължително от всяка целева библиотека чрез онлайн формата за шестмесечни отчети на портала на програмата oldwww.glbulgaria.bg
Инструкцията по-долу ще Ви помогне да попълните успешно отчета на Вашата библиотека.
За контакт при проблеми и въпроси по отчета можете да се обърнете към Фондация „Глобални библиотеки – България“ на телефоните за контакт, посочени в портала, или по електронна поща на адрес: report@glbulgaria.net
Екипът на Фондация „Глобални библиотеки – България”
Skip to content