Scroll Top

Семейството на Фондация Глобални библиотеки – България се увеличи с още 25 обществени библиотеки

Семейството на Фондация Глобални библиотеки – България  се увеличи с още 24 обществени библиотеки

На свое редовно заседание, проведено на 19 юни 2017 г., Управителният съвет на Фондация „Глобални библиотеки – България” одобри включването в своето семейство на още 25 обществени библиотеки от цялата страна, подали заявление към 12 май 2017 г. Предстои да бъдат сключени споразумения за сътрудничество.

С присъединяването си към партньорската мрежа на Фондация „Глобални библиотеки – България“ те се ангажират да работят за постигането на следните цели:

  • Да създават условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите;
  • Да насърчават информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие, местното и общностно развитие;
  • Да подпомагат социалната интеграция на групите в неравностойно положение чрез подобряване на достъпа до информация.

Партньорството с Фондация „Глобални библиотеки – България“ дава възможност на новоприсъединилите се библиотеки:

  • Да кандидатстват в конкурсните сесии за малки проекти на Фондацията;
  • Да участват в обученията, организирани / финансирани от Фондацията;
  • Да бъдат включвани като партньори в проекти, с които Фондацията кандидатства по различни програми с външно финансиране.

Пожелаваме на новоприсъединените библиотеки много кураж, творчески устрем и успехи при дизайна и предоставянето на услуги, подкрепящи развитието на гражданите и местните общности!

Добре дошли в нашето семейство и на добър час!

Skip to content